Hurkens Transport & Expeditie

Wouddijk 8
3238 LG Zwartewaal
tel. 0181 - 66 45 66
info@hurkenstransport.nl

Contact

Transport

ICT ontwikkelingen

ICT ontwikkelingen
In 2011 zijn wij overgegaan tot aanschaf van de modernste versie boordcomputers om zodoende onze auto’s beter te kunnen monitoren, de gegevensuitwisseling tussen planners en chauffeurs te verbeteren en onze klanten sneller en nauwkeuriger van informatie te voorzien.
Na een periode van proefdraaien, aanpassen en vertrouwd raken met de boordcomputer, hebben we momenteel het punt bereikt dat de boordcomputer , in combinatie met ons tms-programma, ons in staat stelt om behalve alle voormeldingen op terminals zowel in Antwerpen als in Rotterdam te doen, ook vrijstellingen te kunnen checken of eventuele blokkades op containers vroegtijdig te kunnen constateren.

Tevens blijven wij zoeken naar ict-oplossingen die ervoor kunnen zorgen dat wij onze dienstverlening en informatievoorziening aan de klanten op een nog hoger peil kunnen brengen.

Nieuw is bijvoorbeeld een automatische orderbevestiging die vanuit het systeem naar de klant gestuurd wordt alsmede meldingen vanuit het systeem - per e-mail verstuurd -met informatie als containernummer (bij export) en sealnummer zodra deze bekend zijn.

Behalve dat de klant uit het ontvangen van deze gegevens weet ik wel stadium zijn transport zich bevind, staat deze informatie ook direct beschikbaar t.b.v. exportdocumentatie.

Nieuws